Mitos e tradicións na configuración dos nacionalismos. Un debate historiográfico internacional… (1970-2015)

Resumo El presente artículo se centra en los estudios históricos que han privilegiado el análisis de los mitos y de las leyendas en la construcción de las culturas políticas de los nacionalismos gallego, vasco y catalán. Asimismo, el texto subraya […]

Continúe lendo...

Investigacións e novas recentes

85 aniversario do Galeuzca. Un documento inédito a partir da ‘Viaxe Triangular’ do 1933.

“Pensamos que unha revista como a nosa tiña que asentarse firmemente no pasado para crear un proxecto de futuro”, Alexandra Cabana.

“Estou de franquismo, guerra civil, historias paletas, culturiña e linguaxe patriótica ata a coronilla”, José Antonio Durán.

“O meu tema preferido, ao que levo dedicado os meus afáns e desexos, é o Galeusca”, Xosé Estévez.

“A cultura para min é un activo que transforma a sociedade e para ela traballo”, Manuel Gago.

Investigacións

Mitos e tradicións na configuración dos nacionalismos. Un debate historiográfico internacional… (1970-2015)

Resumo El presente artículo se centra en los estudios históricos

85 aniversario do Galeuzca. Un documento inédito a partir da ‘Viaxe Triangular’ do 1933.

Desde finais do século XIX diversas relacións entre persoeiros

Antón Alonso Ríos no agrarismo tomiñés (1931-1936)

Introdución Dar comezo a un artigo que estude a figura

Nacionalismo galego aquén e alén mar (1936-1975)

Hai meses saía do prelo o libro Nacionalismo galego

O movemento obreiro socialista na provincia de Lugo (1902- 1936)

Autora: Rocío Botana Iglesias
 
O presente

Entrevistas

“Pensamos que unha revista como a nosa tiña que asentarse firmemente no pasado para crear un proxecto de futuro”, Alexandra Cabana.

| ENTREVISTA A ALEXANDRA CABANA OUTEIRO E UXÍO-BREOGÁN DIÉGUEZ

“Estou de franquismo, guerra civil, historias paletas, culturiña e linguaxe patriótica ata a coronilla”, José Antonio Durán.

José Antonio Durán Iglesias naceu no que el chama

“O meu tema preferido, ao que levo dedicado os meus afáns e desexos, é o Galeusca”, Xosé Estévez.

| Unha entrevista de Sara Carou García e Uxío-Breogán

“A cultura para min é un activo que transforma a sociedade e para ela traballo”, Manuel Gago.

Conversamos con Manuel Gago Mariño (Ribeira, 1976). Doutor en

“Como historiador necesito darme respostas, abrir interrogantes”, Antón Costa Rico.

Antón Costa Rico é catedrático de Historia da Educación

Lembranzas

Memorándum de Cataluña a la U.N.

“… todos cantos galegos estiman a sua propia lingua, teño comprobado n-eles que, tamén debecen a libertade da sua Terra”, Ricardo Flores.

Verbas pronunciadas o 17 de agosto de 2009 perante a cova de Alexandre Bóveda, por Xusto Beramendi

“Debemos pôr os nosos esforzos na creazón d’unha escola galega…”, Johán Vicente Viqueira

Da Assembleia de Concelhos “…saiu o projecto de Estatuto que havia de ser plebiscitado”, Ricardo Carvalho Calero

Museos, arquivos...

Aproximación á Biblioteca Histórico-Militar da Coruña

Museo Etnográfico da Capela

Centro de Interpretación Arqueolóxica do Barbanza

Fundación e Museo Ortegalia

Museo da Emigración Galega na Arxentina (MEGA)

Web xerada a partir de WordPress | Deadline Theme : inspirada en Awesem e deseño de Orman