All posts in Museos, arquivos…

Museo Etnográfico da Capela

Todos os pobos teñen unha individualidade de seu que lles dá a súa especifica personalidade. Esa conformación emana da fonda raigame dos nosos antepasados, os seus costumes, a súa maneira de vivir, as súas crenzas; todo un conxunto de compoñentes […]

Continue Reading...

Centro de Interpretación Arqueolóxica do Barbanza

O Centro de Interpretación Arqueolóxica do Barbanza atópase situado no Sur da provincia de A Coruña, concretamente na parte máis interior do Norte da Ría da Arousa, nunha

Fundación e Museo Ortegalia

Desta volta, a través de Murguía, Revista Galega de Historia situámonos no marco dunha das bisbarras máis espectaculares do noso país: Ortegal. Seica das rexións de chan máis

Museo da Emigración Galega na Arxentina (MEGA)

O feito migratorio galego deixa ten dado diversas realidades que presentan a presenza do noso país na maior parte do Mundo. Contodo, se a cidade de Buenos Aires

Web xerada a partir de WordPress | Deadline Theme : inspirada en Awesem e deseño de Orman