All posts in Investigacións

A concordia de 1628 e o preito da media Ponte Maior de Ourense no 1700

O pequeno poboamento rural que debía ser Ourense renace como cidade a finais do século XI para despegar no XII baixo o impulso da monarquía (en especial Tareixa de Portugal e Afonso VII), os bispos, señores xurisdicionais da cidade, e […]

Continue Reading...

Músicos do Eixo na Coruña durante a Segunda Guerra Mundial

As complexas e cambiantes relacións do Franquismo cos países do Eixo (Alemaña e Italia) no curso da Segunda Guerra Mundial tamén tiveron o seu reflexo nunha disciplina á

O mosteiro de San Salvador de Sobrado de Trives: primeira documentación romance (1255-1271)

O mosteiro de Sobrado, pertencente á diocese de Astorga, sitúase na actual freguesía ourensá de S. Salvador de Sobrado de Trives, "en la vertiente norte de

Web xerada a partir de WordPress | Deadline Theme : inspirada en Awesem e deseño de Orman