All posts in Fontes

‘Pra ledicia de todos e pra enseño de moitos’: A revista Nós perante o seu centenario

A revista Nós, xunto coa xeración que participou na súa elaboración, constitúe unha das cernas da cultura galega, un dos fitos fundamentais da reivindicación de Galiza como unha nación cultural que devece por construír unha nación política. Velaí a razón […]

Continue Reading...

O testamento de Rodrigo de Moscoso, cabaleiro e pertegueiro maior da Terra de Santiago (†1458)

A localización, transcrición e publicación de fontes é sen dúbida unha das tarefas que debe abordar calquera historiador. Desta forma, non só se contribúe ao avance do coñecemento

85 aniversario do Galeuzca. Un documento inédito a partir da ‘Viaxe Triangular’ do 1933.

Desde finais do século XIX diversas relacións entre persoeiros galegos, vascos e cataláns eran habituais; realidade que se enriquecería ao longo do primeiro terzo do século XX. Os

Valentín Paz Andrade, oitenta anos atrás.

XOSÉ ESTÉVEZ.-A Don Valentín Paz Andrade (1898-1987) vén de se lle dedicar o Día das Letras Galegas do ano 2012 e, polo tanto, foi e está a ser

Verbas pronunciadas o 17 de agosto de 2009 perante a cova de Alexandre Bóveda, por Xusto Beramendi

Reproducimos desta volta o discurso que pronunciou o prolífico historiador Xusto G. Beramendi, Catedrático de Historia Contemporánea da USC, diante  do sepulcro de Alexandre Bóveda en

Web xerada a partir de WordPress | Deadline Theme : inspirada en Awesem e deseño de Orman