Arredor dun pergamiño inédito do mosteiro bieito feminino de San Miguel de Bóveda do século XV. Estudo e contextualización para a historia das mulleres galegas

Síntese: O mosteiro bieito de San Miguel de Bóveda (Ourense) constitúe un exemplo máis do destacado papel e protagonismo que tiveron algunhas mulleres na Galiza medieval, neste caso ao integrarse e controlar unha institución señorial que lles permitiu manter un dos modos de […]

Continúe lendo...

Investigacións e novas recentes

Documentos inéditos do mosteiro de Santa María de Conxo (séculos XIV-XV)

MURGUÍA, REVISTA GALEGA DE HISTORIA VOL. 47

Cinco «espontáneas» lucenses: achegas á muller, sexualidade e violencia na Galicia interior (s. XVIII)

O nacionalismo galego dentro do furacán. Vixilancia e control da Brigada Político-Social

Para a historia da prosa médica na Galiza medieval: unha receita en galego do século XV no arquivo da Real Chancillería de Valladolid

Investigacións

Arredor dun pergamiño inédito do mosteiro bieito feminino de San Miguel de Bóveda do século XV. Estudo e contextualización para a historia das mulleres galegas

Síntese: O mosteiro bieito de San Miguel

Documentos inéditos do mosteiro de Santa María de Conxo (séculos XIV-XV)

Síntese: Malia ás circunstancias extraordinarias, e ben

Cinco «espontáneas» lucenses: achegas á muller, sexualidade e violencia na Galicia interior (s. XVIII)

Resumo: O obxectivo deste traballo é publicar

O nacionalismo galego dentro do furacán. Vixilancia e control da Brigada Político-Social

Resumo: Os Boletíns Informativos elaborados pola Dirección

Asentamento e desenvolvemento da Orde do Hospital en Beade (Ourense)

Síntese Non podemos entender Beade (comarca

Entrevistas

“Nós éramos guerrilleiras. Síntome orgullosa desta palabra…”, Consuelo Rodríguez López, ‘Chelo’. Memoria da guerrilla galega antifranquista.

O 18 de xullo de 2019, tres meses antes

“Pensamos que unha revista como a nosa tiña que asentarse firmemente no pasado para crear un proxecto de futuro”, Alexandra Cabana.

| ENTREVISTA A ALEXANDRA CABANA OUTEIRO E UXÍO-BREOGÁN DIÉGUEZ

“Estou de franquismo, guerra civil, historias paletas, culturiña e linguaxe patriótica ata a coronilla”, José Antonio Durán.

José Antonio Durán Iglesias naceu no que el chama

“O meu tema preferido, ao que levo dedicado os meus afáns e desexos, é o Galeusca”, Xosé Estévez.

| Unha entrevista de Sara Carou García e Uxío-Breogán

“A cultura para min é un activo que transforma a sociedade e para ela traballo”, Manuel Gago.

Conversamos con Manuel Gago Mariño (Ribeira, 1976). Doutor en

Lembranzas

RICARDO CARVALHO CALERO, A AUTONOMÍA GALEGA E O MANIFESTO DA “EZQUERDA GALEGUISTA”

Antonio Fraguas Fraguas: non podemos borrar o pasado

O Memorándum de Cataluña á U.N. (1946)

Memorándum de Cataluña a la U.N.

“… todos cantos galegos estiman a sua propia lingua, teño comprobado n-eles que, tamén debecen a libertade da sua Terra”, Ricardo Flores.

Museos, arquivos...

Arredor dun pergamiño inédito do mosteiro bieito feminino de San Miguel de Bóveda do século XV. Estudo e contextualización para a historia das mulleres galegas

Documentos inéditos do mosteiro de Santa María de Conxo (séculos XIV-XV)

MURGUÍA, REVISTA GALEGA DE HISTORIA VOL. 47

Cinco «espontáneas» lucenses: achegas á muller, sexualidade e violencia na Galicia interior (s. XVIII)

O nacionalismo galego dentro do furacán. Vixilancia e control da Brigada Político-Social

Web xerada a partir de WordPress | Deadline Theme : inspirada en Awesem e deseño de Orman