Manifesto solidario con Bolivia

Os acontecementos en Bolivia nos últimos días son de extrema gravidade. Murguía, Revista Galega de Historia solidarízase co pobo boliviano, que está a enfrontar un Golpe de Estado, diante do que o seu presidente electo, Evo Morales Ayma, tivo que marchar do país para protexer a súa vida e organizar a adecuada resposta ás forzas que tentan acabar coa democracia no devandito país andino (e con todas as melloras e progreso conseguido na última década e media) .

Neste sentido, damos soporte ao manifesto “Paremos o Golpe de Estado en Bolivia”, redixido en galego, catalán, eúscaro e español, que a seguir se reproduce:

 

 

                PAREMOS O GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA

 

Segundo dados da Defensoría del Pueblo de Bolivia, até o día de hoxe rexistráronse 25 mortos na represión levada a cabo polos que asaltaron o poder democrático en Bolivia; os últimos 9, hai poucas horas en Sacaba (Cochabamba) ao atacar a policía e o exército unha marcha pacífica de cocaleros cara a capital do país, La Paz. Ademais, os feridos (moitos deles graves) e as persoas detidas ou desaparecidas, cóntanse por centos.

até o día de hoxe rexistráronse 25 mortos na represión levada a cabo polos que asaltaron o poder democrático en Bolivia

A realidade que se está a vivir en Bolivia, Ecuador, Chile, en Haití ou en Honduras, retrotráenos á antesala dos peores tempos que se viviron naquela área do mundo, na década dos ’70 e ’80 do pasado s.XX, a partir dos plans perpetrados desde a coñecida ‘Escuela de las Américas’ (que segue a funcionar, en distinta ubicación, baixo o nome de ‘Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad’) ao servizo do dominio norteamericano de Latinoamérica.

Denunciar o xorne represor e ditatorial do golpe de estado en Bolivia, vén sendo hoxe un imperativo ético e, ao tempo, unha enérxica acción na defensa das liberdades e a soberanía dos pobos. En consecuencia, rexeitamos o recoñecemento do autoproclamado goberno Añez por parte dos EEUU, Brasil e a UE e prememos a Comunidade Internacional para que actúe de contado e deteña esta barbarie.

Denunciar o xorne represor e ditatorial do golpe de estado en Bolivia, vén sendo hoxe un imperativo ético e, ao tempo, unha enérxica acción na defensa das liberdades e a soberanía dos pobos.

 

Na Galiza, 16/11/2019

 

 

  ATUREM EL COP D´ESTAT EN BOLIVIA

 

Segons dades de la Defensoria del Poble de Bolívia, s’han registrat fins ara 25 morts en la repressió desmesurada d’aquells que han assaltat el poder democràtic a Bolívia; els darrers 9, fa unes hores a Sacaba (Cochabamba) en atacar la policia i l’exèrcit una marxa pacífica de cocalers cap a la capital del país, La Paz. A més, els ferits (molts d’ells greus) i les persones detingudes o desaparegudes, es compten per centenars.

s’han registrat fins ara 25 morts en la repressió desmesurada d’aquells que han assaltat el poder democràtic a Bolívia

La realitat del que passa a Bolívia, Equador, Xile, Haití o Hondures, ens transporta a l’avantsala dels pitjors temps viscuts en aquella àrea del món, a la dècada dels ’70 i ’80 del passat s.XX, a partir dels plans perpetrats des de la tristament cèlebre ‘Escuela de las Américas’ (que segueix funcionant, en una ubicació distinta, sota el nom de ‘Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad’) al servei del domini nord-americà d’Amèrica Llatina.

Denunciar el caràcter repressor i dictatorial del cop d’estat a Bolívia, és hui un imperatiu ètic i, alhora, una enèrgica acció en defensa de les llibertats i la sobirania dels pobles. En conseqüència, repudiem el reconeixement de l’autoproclamat govern Añez per part dels EEUU, Brasil i la UE i fem una crida urgent a la Comunitat Internacional per tal que actuï de manera immediata i aturi aquesta barbàrie.

Denunciar el caràcter repressor i dictatorial del cop d’estat a Bolívia, és hui un imperatiu ètic i, alhora, una enèrgica acció en defensa de les llibertats i la sobirania dels pobles.

Als Països Catalans, 16/11/2019.

 

 

  BOLIVIAKO ESTATU KOLPEAREN AURKA

 

 

Boliviako Herriaren Defentsarako Bulegoaren datuen arabera, botere demokratiko arieraso egin diotenek 25 hildako eragin dituzte gaur arte Bolivian neurrigabeko errepresioz; azken 9ak, duela ordu batzuk, Sacan (Cochabamba), poliziak eta armadak koka laborarien agerraldi baketsu bati jazarrita, La Paz hiriburuan. Gainera, ehunka dira zaurituak (horietako asko larriki) eta atxilotutako edo desagertutako pertsonak.

Boliviako Herriaren Defentsarako Bulegoaren datuen arabera, botere demokratiko arieraso egin diotenek 25 hildako eragin dituzte gaur arte Bolivian neurrigabeko errepresioz

Bolivian, Ekuadorren, Txilen, Haiti nedo Hondurasen bizi den errealitateak, munduko alderdi hartan 70eko eta 80ko hamarraldietan bizi izan ziren garai garratzenen atarira garamatza. XX. mendean, ‘Amerikako Eskola’ (kokapen ezberdinean funtzionatzen jarraitzen duena, ‘Mendebaldeko Hemisferioko Institutua Segurtasunean Lankidetzarako’ izenpean) ospetsu egin zenetik egindako planetatik abiatuta (kokapen ezberdinean funtzionatzen jarraitzen du, Segurtasun Lankidetzarako Mendebaldeko Hemisferioko Institutua delakoaren izenpean), Latinoamerikako iparramerikarren  menpe uztartzeko  lanean.

Boliviako estatu-kolpearen izaera zapaltzaile eta diktatoriala salatzea, gaur egun, ezinbesteko aldarri etikoa da, eta aldi berean, herrien askatasunen eta subiranotasunaren aldeko ekintza indartsu bat. Ondorioz, dei egiten diogu Nazioarteko Komunitateari basakeria hau  gaitzets eta geldiaraz dezala lehenbailehen .

Boliviako estatu-kolpearen izaera zapaltzaile eta diktatoriala salatzea, gaur egun, ezinbesteko aldarri etikoa da, eta aldi berean, herrien askatasunen eta subiranotasunaren aldeko ekintza indartsu bat.

EuskalHerrian, 2019/11/16an.

 

 

  PAREMOS EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA

 

Según datos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, hasta el día de hoy se han registrado 25 muertos en la represión desmedida de quienes han asaltado el poder democrático en Bolivia; los últimos 9, hace unas horas en Sacaba (Cochabamba) al atacar la policía y el ejército una marcha pacífica de cocaleros hacia la capital del país, La Paz. Además, los heridos (muchos de ellos graves) y las personas detenidas o desaparecidas, se cuentan por centenares.

hasta el día de hoy se han registrado 25 muertos en la represión desmedida de quienes han asaltado el poder democrático en Bolivia

La realidad que se vive en Bolivia, Ecuador, Chile, en Haití o en Honduras, nos retrotrae a la antesala de los peores tiempos que se vivieron en aquella área del mundo, en la década de los ’70 y ’80 del pasado s.XX, a partir de los planes perpetrados desde la tristemente célebre ‘Escuela de las Américas’ (que sigue funcionando, en distinta ubicación, bajo el nombre de ‘Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad’) al servicio del dominio norteamericano de Latinoamérica.

Denunciar el carácter represor y dictatorial del golpe de estado en Bolivia, es hoy un imperativo ético y, al tiempo, una enérgica acción en defensa de las libertades y la soberanía de los pueblos. En consecuencia, repudiamos el reconocimiento del autoproclamado gobierno Añez por parte de los EEUU, Brasil y la UE y apremiamos a la Comunidad Internacional para que actúe de inmediato y detenga esta barbarie.

denunciar el carácter represor y dictatorial del golpe de estado en Bolivia, es hoy un imperativo ético y, al tiempo, una enérgica acción en defensa de las libertades y la soberanía de los pueblos.

En el Estado Español, 16/11/2019.

 

 

 

 

 

 

ASINANTES / SIGNATARIS /  SINATZAILEEK / FIRMANTES

 

-Xurxo Borrazás, escritor.

-José Antonio González Alcantud, antropólogo e historiador, Andalucía.

-Xosé Manuel Pereiro, xornalista.

-Suso de Toro, escritor.

-Uxío-Breogán Diéguez Cequiel, historiador e profesor Universidade da Coruña (UDC).

-Eliseo Fernández, historiador.

-Xosé Luis Santos Cabanas, escritor e funcionario.

-Lola Varela, docente.

-Dionísio Pereira, historiador.

-Eliseu Carbonell, antropólogo, Catalunya.

-Hernán M. Díaz, profesor Universidad Buenos Aires e historiador, Argentina.

-Emilio Xosé Insua, profesor e historiador.

-Manuel Monge, escritor e activista.

-Gonzalo Amoedo, pensionista.

-Joam Lopes Facal, economista e escritor.

-Antonio Pérez, antropólogo, Extremadura.

-Manuel Pérez Lorenzo, historiador.

-Xosé Ramón Ermida, investigador.

-Carlos Velasco Souto, profesor UDC e historiador.

-Lourenzo Fernández Prieto, profesor da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e historiador.

-Braulio Amaro, activista social.

-Xerardo Dasairas, investigador.

-Olga Novo, escritora e profesora.

-Xosé Álvarez Castro, profesor xubilado.

-Darío Xohán Cabana, escritor.

-Xavier Campos, xestor cultural e responsábel Comunicación BNG.

-Xosé Enrique Acuña, editor.

-Héitor Picallo, escritor e ilustrador.

-Xabier Pérez Dávila, economista.

-Serafín Otero, responsábel local BNG Vigo.

-José Ramón Lago, profesor da Universidade de Vigo (UVigo) e historiador.

-A. Laxe Mantiñán, funcionario de xustiza.

-Carlos Ríos Vilaboa, xubilado.

-Manuel Estévez, estudante.

-Justo Beramendi, historiador e catedrático USC xubilado.

-X.L. Rivera Jácome, docente e responsábel de Relacións Internacionais CIG.

-Nela Abella, ecoloxista.

-Henrique del Bosque, escritor.

-Sergio Balchada, historiador, Galiza-Euskadi.

-Bernardo Máiz Vázquez, historiador.

-Francisco Espinosa Maestre, historiador, Andalucía.

-Carlos Amoedo, profesor da Universidade da Coruña (UDC).

-Aurora Marco, docente da USC, xubilada e escritora.

-Oscar Diaz Fouces, professor UVigo.

-Luisa Ocampo, activista feminista.

-Vitor Acuña, traballador sanidade pública.

-Montse Prado Cores, deputada BNG no Parlamento Galego.

-Lourdes Eiroa de la Puente, docente.

-Luz Galocha, docente.

-Anxela Mariño, profesora.

-Lidia Senra, labrega.

-Lola Schutz, escritora.

-Xavier Díez, historiador, Catalunya.

-Raquel López Doce, traballadora social.

-Mercedes Oliveira Malvar, catedrática de filosofía e escritora.

-Isidro Peleteiro, gandeiro.

-María Elena Antelo, gandeira.

-Ana Miranda Paz, portavoz BNG Europa.

-Xoán Carlos Garrido Couceiro, profesor e investigador.

-Claudio Rodríguez Fer, escritor e profesor universitario.

-Xosé Collazo Castro, activista social.

-María Xesús López Escudeiro, ensinante xubilada.

-Almudena Otero Villena, xornalista, escritora e traductora.

-Xosé Estévez, historiador e profesor xubilado da Universidade de Deusto, Galiza-Euskadi.

-Jurjo Torres Santomé, profesor da Universidade da Coruña (UDC).

-Carlos Aymerich Cano, profesor titular e Secretario Xeral da UDC.

-Ramón Basanta, aprendiz.

-Suso Seixo Fernández, presidente da Fundación Moncho Reboiras.

-Joam Lopez Perez, funcionario público.

-Consuelo Martínez García, sindicalista.

-John Patrick Thompson, profesor e investigador, EEUU.

-Paz Moreno Feliu, catedrática de antropología, UNED.

-Paula Godinho, antropóloga e professora Universidade Nova de Lisboa, Portugal.

-Montse Fajardo, escritora e xornalista.

-Anna Losantos Sistach, professora de música, Catalunya.

-Laura Texidó Solsona, administrativa, Catalunya.

-Dolores Camba Castro, profesora Educación Secundaria.

-Ricardo Gurriarán, investigador e docente xubilado.

-Laura Bugallo, activista transfeminista e sindicalista.

-Gorka Knörr, ex Vicepresidente del Gobierno Vasco, Catalunya.

-Suso Domínguez Baltar, profesor de secundaria xubilado.

-Vitoria Pérez Pedrós, xubilada.

-Xosé Manuel Núñez Seixas, catedrático da USC e historiador.

-Maria Inmaculada Pierres Duarte Ferreira, profesora.

-Isidoro Moreno, catedrático emérito de Antropología, Andalucía.

-David Florido del Corral, antropólogo, Universidad de Sevilla, Andalucía.

-Raúl Soutelo, profesor e historiador.

-José Manuel Vázquez Lijó, profesor e historiador.

-Alba Valenciano Mañé, antropóloga e historiadora, Universidad de Leipzig, Alemania-Catalunya.

-Giovanni C. Cattini, historiador e profesor da Universitat de Barcelona, Catalunya.

-Carlos Méixome Quinteiro, historiador e profesor xubilado

-Filipe Díez, profesor, Galiza.

-Carlos Callón, escritor e docente.

-Xesús Anxo López Pintos, sindicalista.

-Prudencio Viveiro Mogo, historiador.

-Iria Aboy Ferradás, filóloga.

-Manuel Rodiño Fernández, traballador forestal.

-Xurxo Couto Rodríguez, concelleiro do BNG de Arteixo.

-Raúl Gómez Pato, poeta e traductor.

-Antón Masa, ecoloxista.

-Luisa Abad, docente.

-Antón Sánchez, deputado polo Grupo Común da Esquerda no Parlamento Galego.

-Marc Morell, antropólogo social, Catalunya.

-Emma Martín Díaz, catedrática de Antropología Social Universidad de Sevilla, Andalucía.

-Xavier Vence, catedrático da USC.

-José María Manjavacas Ruiz, profesor de Antropología Social,
Universidad de Córdoba, Andalucía.

-Martin Lundsteen, antropólogo, Ph. D. in Social Anthropolgy, Assistant Professor UPF and UOC, Catalunya.

-Manuel Delgado Cabeza, catedrático Economía Aplicada Universidad de Sevilla, Andalucía.

-Hugo Martinez Abarca, diputado Asamblea de Madrid, Podemos, Madrid.

-Celso López Pazos, profesor xubilado.

-Rubén C. Lois González, catedrático de Xeografia da Universidade de Santiago de Compostela.

-Fermí Rubiralta Casas, historiador e docente, Catalunya.

-Alexandra Cabana Outeiro, profesora.

-José Luis Real Baltar, Traballador, licenciado en Historia e graduado en Dereito.

-Paulo S. Carril Vázquez, secretario xeral da C.I.G.

-Elvira Souto, activista.

-Ramom Lôpez-Suevos, economista.

-Pablo Palenzuela, antropólogo, Universidad de Sevilla, Andalucía.

-Andrea Mosteiro Sangiao, estudante.

-Bernardino Crego Cervantes, Centro Português de Vigo.

-Luis Gonçales Blasco, Foz, professor reformado.

-Daniel Garrido López, profesor de filosofía.

-Cathryn Teasley, profesora Universidade da Coruña.

-Félix Talego Vázquez, profesor Universidad de Sevilla, Andalucía.

-José Mansilla, antropólogo.

-Iria Morgade Valcárcel, docente e investigadora.

-Montserrat Fernández Arén, profesora.

-Ramon Arnabat Mata, profesor de historia Universitat Rovira i Virgili, Catalunya.

-Purificación Leal, sicóloga clínica.

-Mercedes Queixas Zas, profesora e escritora.

-Susana Sanches Arins, mestra e poeta.

-Laura Marí, filóloga i professora de catalá, Catalunya.

-Teresa Carbonell i Camós. Bióloga, Catalunya.

-Marisa Vidal Collazo.

-José António Lozano García.

-Gonzalo Wilhelmi, historiador, Madrid.

-Xosé Manuel Carril Vázquez, profesor da Universidade da Coruña.

-Encarna Otero Cepeda, docente e historiadora.

-Abel López Soto, profesor.

-Xesús Gómez Miño, emigrante retornado.

-Alejandro Miquel Novajra, antropólogo Universitat de les Illes Balears.

-Francisco Xavier Redondo Abal, bibliotecario e historiador.

-Susana Moreno Maestro, profesora Universidad de Sevilla, Andalucía.

-Francisco Fernández Naval, escritor.

-Pepe Sendón, actor e dramaturgo.
-Dolores Pérez González, autónoma.

-Daniel Salgado, xornalista e poeta.

-Paula Castro, xornalista.

-Antón Meilán García, profesor da Universidade de Oviedo.

-Xosé Henrique Costas González,  catedrático da UVigo.

Comments are closed.

Web xerada a partir de WordPress | Deadline Theme : inspirada en Awesem e deseño de Orman