MURGUÍA, REVISTA GALEGA DE HISTORIA 45-46

En calquera etapa histórica convén ser conscientes de que nada coñecido e existente debe darse por definitivo e inmutábel (nada é existente in aeternum). Cuestión que debe ser tida presente en particular no mundo da Globalización no que nos achamos, no que os ciclos cada vez son máis curtos e no que os cambios que operan a nivel mundial preséntanse cada vez máis convulsos, a partir de fortes crises sistémicas. Cando aínda a pandemia derivada da irrupción da COVID-19 seguía (e segue) acompañándonos, estalou a Guerra ruso-ucraína. Un conflito bélico con ramificacións internacionais e que dun modo ou doutro se veu xestando desde 2014, na etapa máis cercana aos nosos días, a partir da Guerra librada no Donbás.

Após a II Guerra Mundial (1936-1945) e a Guerra dos Balcáns (1991-2001), con setenta millóns de mortes, no primeiro caso, e cento trinta mil mortos e mortas, no segundo caso -e para alén doutros conflitos armados de menor alcance-, a guerra ruso-ucraína volve presentar en territorio europeo un fantasma que deberiamos dar por superado. Mais a realidade é que xa son 300 días os que se prolonga esta guerra diante deste final do presente ano 2022 e non parece ter esta guerra un fin cercano. Infelizmente as relacións internacionais e a diplomacia, en favor dunha saída inmediata e pacífica, non parecen ser a prioridade neste conflito, que seguramente se prolongará ao longo de 2023 con resultados absolutamente catastróficos.

Após a II Guerra Mundial (1936-1945) e a Guerra dos Balcáns (1991-2001), con setenta millóns de mortes, no primeiro caso, e cento trinta mil mortos e mortas, no segundo caso -e para alén doutros conflitos armados de menor alcance-, a guerra ruso-ucraína volve presentar en territorio europeo un fantasma que deberiamos dar por superado.

Abrimos as páxinas do presente volume duplo de Murguía, Revista Galega de Historia coa transcrición, na apartado de Fontes, dun documento inédito de extraordinario valor para a historia lingüística, científico-literaria e cultural da Galiza medieval: unha receita en galego do século XV localizada no arquivo da Real Chancelería de Valladolid da man dos investigadores Ricardo Pichel, da Universidad de Alcalá e do Instituto da Lingua Galega, e Rodrigo Pousa Diéguez, da Universidade de Vigo, que analizan con absoluto detalle e rigor o devandito documento. A seguir, Rodrigo Pousa afonda nas confesións dunha «bruxa» de Pazos de Arenteiro procesada no s. XVII, testemuño documental de enorme interese. Doutra banda, Miguel García-Fernández e Pablo S. Otero Piñeyro Maseda, investigadores do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento, nos presentan cinco «espontáneas» lucenses, realizando unha aproximación á muller, á sexualidade e á violencia na Galiza do s. XVIII. Pecha a devandita sección, xa situados na contemporaneidade, o investigador e bibliotecario da Universidade de Santiago de Compostela (USC) Francisco Xavier Redondo Abal, cunha aproximación á vixilancia e control exercidos pola Brigada Político-Social franquista ao nacionalismo galego.

Contracapa do vol. 45-46 de Murguía, Revista Galega de Historia

Abre as páxinas do apartado de Investigacións o investigador Suso Vila, da Academia Montsefarad de Chaves, cun texto sobre o exilio dos cristiáns novos en Galiza. O profesor e historiador Emilio Xosé Insua afonda sobre o agrarismo, o republicanismo e o combate anticaciquil no Castro Caldelas anterior ao «Bienio Negro» a través da figura de Manuel Casado Nieto. A continuación Xosé A. Fraga Vázquez, historiador e divulgador da Ciencia, presenta a traxectoria ideolóxica de Emilia Pardo Bazán, para desenvolver a investigadora predoutoral Mª Aurora Pérez–Carro y Fole, da Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), a súa achega sobre a subida ao poder e caída do ditador Miguel Primo de Rivera, con especial atención á súa relación coa intelectualidade galega do momento. Os historiadores Eliseo Fernández e Dionísio Pereira realizan unha exhaustiva achega sobre a primeira resistencia armada ao golpe militar na Galiza (1936-1940), pechando as páxinas da devandita sección o investigador predoutoral da USC Jorge Viz González, cun texto sobre a Arte no espazo público, poñendo en valor a autoxestión e as políticas culturais galegas entre 1970 a 1990.

No apartado de Lembranzas, o historiador e directivo do Instituto Galego de Historia (IGALHIS) Prudencio Viveiro Mogo centra a atención na figura do galeguista exiliado Florencio Delgado Gurriarán, ao que se lle adica o Día das Letras Galegas ao longo de 2022. No espazo dedicado á Entrevista, o investigador e docente Carlos Dias Diegues conversa co historiador e profesor Lucio Martínez Pereda. Na sección Museos, Arquivos, Bibliotecas e Lugares, presentamos o Museo das Peregrinacións e Santiago, que vén de celebrar o seu setenta aniversario, para debullar na sección Lecturas as obras O reino medieval de Galicia. Crónica dunha desmemoria, da man de Carlos Dias Diegues, do IGALHIS; Guía para o estudo da prosa galega medieval, a partir das reflexións de Eduardo Louredo, do Instituto Galego da Lingua (ILGA); Domingo de Andrade. A invención do barroco, da man de María Rivo Vázquez do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento (IEGPS); e The Bronze Lie Shattering the myth of spartan warrior supremacy, recensionada por Alberte Lago Villaverde, docente e investigador do IGALHIS.

Pechamos o presente volume duplo de Murguía, Revista Galega de Historia coa sección A Rede e o suxestivo texto «O patrimonio documental galego na rede (II): de Ribadeo a Zaragoza, pasando polo Saviñao», autoría do medievalista do IEGPS e do IGALHIS Miguel García-Fernández.

Lamentamos o pasamento de Néstor Varela García, un dos primeiros subscritores de Murguía, Revista Galega de Historia no 2003. Mariñao comprometido coa historia e cultura de Galiza, activista sindical e político, presidiu a Asociación galego-cubana Xulio Trigo. In memoriam.

Comments are closed.

Web xerada a partir de WordPress | Deadline Theme : inspirada en Awesem e deseño de Orman