Índice por autores/as

-Abraira Pérez, Miguel A.

Un aspecto perdido do traballo tradicional do ferro no val do Eo: o mazo hidráulico

Miguel A. Abraira Pérez, Roberto Bartolomé Abraira, José M. Pol Fernández

Nº. 10, 2006, pags. 37-58

-Alonso Blanco, Juan

-Alvarez Blázquez, Xosé María

o         Berro en lembranza dos herois de Carral: (verbas ditas nas F.M.G. de Pontevedra no 88 anal dos mártires de Carral

Xosé María Alvarez Blázquez

Nº. 13, 2007, pags. 113-116

Álvarez Cáccamo, Celso

-Andrade Cernadas, José Miguel

o         Manxares medievais

José Miguel Andrade Cernadas

Nº. 6, 2005, pags. 35-46

-Arenal, Concepción

o         Lembranzas

Concepción Arenal

Nº. 11, 2006, pags. 131-134

-Arias Vilas, Felipe

Lucus Augusti, tema de investigación e problema de conservación”,

Nº 5, setembro-decembro 2004, p. 29-42.

-Baldomir Cabanas, Xohán Xabier

o         Lectura d’A contenda dos labradores de Caldelas en relación cos feitos históricos que nela se reflicten

Xohán Xabier Baldomir Cabanas

Nº. 15-16, 2008, pags. 75-89

-Bande Bande, Ana M.

o         O acceso aos arquivos, a eterna batalla: a loita de Cuca Tovar contra o alcalde de Ourense como exemplo paradigmático da loita pola transparencia

Ana M. Bande Bande

Nº. 14, 2007, pags. 71-94

o         Dúas cartas inéditas sobre a Revolución Francesa

Ana M. Bande Bande

Nº. 11, 2006, pags. 9-15

-Barros Guimerans, Carlos

o         Os Irmandiños de Galicia: a revolta en Pontevedra

Carlos Barros Guimerans

Nº. 9, 2006, pags. 39-68

-Bartolomé Abraira, Roberto

o         Un aspecto perdido do traballo tradicional do ferro no val do Eo: o mazo hidráulico

Miguel A. Abraira Pérez, Roberto Bartolomé Abraira, José M. Pol Fernández

Nº. 10, 2006, pags. 37-58

-Beiró Piñeiro, Xosé Carlos

o         Dous novos tipos de cruceiros na provincia de Lugo: o cruceiro xiratorio de “A Cruz da Graña” (A Fonsagrada) e o “Cruceiro da deshonra” de Bao (Alfoz)

Xosé Carlos Beiró Piñeiro

Nº. 11, 2006, pags. 53-63

-Beramendi González, Justo

o         Xusto Beramendi González

Justo Beramendi González, Montserrat Dopico

Nº. 15-16, 2008, pags. 191-194

-Blanco Rosas, Jesús J.

Radiodifusión galega nos países rioplatenses: fontes de referencia para unha análise históricaJesús José Blanco RosasNº. 19-20, 2009, págs. 69-94

o         O programa radial do Centro Lucense do Bos Aires: as audicións esquecidas de Luís Seoane

Jesús J. Blanco Rosas

Nº. 10, 2006, pags. 79-93

Brandalise, Vitor Hugo

-Cabana Iglesia, Ana

-Cabana Outeiro, Alexandra

o         O Padre Feixoo e as reflexións arredor das linguas

Alexandra Cabana Otero

Nº. 17-18, 2009, pags. 9-21

o         A lingua que veu de fóra: a creba do galego no 1500

Alexandra Cabana Otero

Nº. 9, 2006, pags. 69-83

-Cabral, João Paulo

o         Gonçalo Sampaio e Baltasar Merino e o estudo da flora ibérica: análise de documentación epistolar

João Paulo Cabral

Nº. 15-16, 2008, pags. 111-135

o         A comunidade franciscana da ilha da Ínsua e o Poder: conflictos sobre a exploraçao dos recursos marisqueiros da ilha (s. XVII-XIX)

João Paulo Cabral

Nº. 9, 2006, pags. 85-108

-Carou García, Sara

o         A reclusión ao longo da historia: o nacemento da pena de prisión

Sara Carou García

Nº. 17-18, 2009, pags. 49-67

-Carvalho Calero, Ricardo

o         Comemoraçom do Estatuto Galego de 1936

Ricardo Carvalho Calero

Nº. 17-18, 2009, pags. 135-141

-Casal, Anxel

o         Lembranzas

Anxel Casal

Nº. 7-8, 2005, pags. 187-188

-Castelao, Alfonso R.

o         Unha pequena xoia do exilio e actividade asociativa galega: unha carta inédita de Daniel Castelao a Manuel de Irujo

Uxío-Breogán Diéguez Cequiel, Xurxo Martínez Crespo, Alfonso R. Castelao

Nº. 10, 2006, pags. 9-16

o         Carta de Daniel Castelao ao exiliado Rodolfo Prada

Alfonso R. Castelao

Nº. 7-8, 2005, pags. 25-26

-Castro Díaz, Beatriz

-Castro Pérez, David

o         A xenealoxía entrelazada como método para a investigación histórica: a burguesía estudada a través dos seus fillos (A Coruña, 1939-1956)

David Castro Pérez

Nº. 15-16, 2008, pags. 91-110

-Castro Pérez, Xavier

-Castro Vicente, Félix Francisco

o         O Libro de San Cibrán: unha realidade no imaxinario popular

Félix Francisco Castro Vicente

Nº. 12, 2007, pags. 69-104

-Chao Rego, Xosé

o         Xosé Chao Rego, compromiso e relixión

Xosé Chao Rego

Nº. 6, 2005, pags. 125-128

-Cid Fernández, Xose Manuel

-Cuba Rodríguez, Xoán Ramiro

o         O Conto marabilloso na tradición oral galega

Xoán Ramiro Cuba Rodríguez

Nº. 12, 2007, pags. 27-39

-Díaz Pardo, Isaac

o         A entrevista

Isaac Díaz Pardo

Nº. 7-8, 2005, pags. 183-186

-Díaz Rodríguez, Xoán Carlos

-Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán

o         Ramón Piñeiro no Primeiro Congreso da Emigración Galega, Bos Aires, 1956

Uxío-Breogán Diéguez Cequiel

Nº. 17-18, 2009, pags. 23-35

o         As medidas económicas para un programa de goberno provisorio galego e as bases constitucionais para a participación da Nación Galega nun pacto federal e de goberno provisorio galego

Uxío-Breogán Diéguez Cequiel

Nº. 15-16, 2008, pags. 9-35

o         A presenza de Alexandre Bóveda no interior e no exilio (1936-1977): unha primeira achega á cuestión

Uxío-Breogán Diéguez Cequiel

Nº. 13, 2007, pags. 19-44

o         Unha pequena xoia do exilio e actividade asociativa galega: unha carta inédita de Daniel Castelao a Manuel de Irujo

Uxío-Breogán Diéguez Cequiel, Xurxo Martínez Crespo, Alfonso R. Castelao

Nº. 10, 2006, pags. 9-16

-Dopico, Montserrat

o         Francisco Martínez López, “Quico”

Montserrat Dopico, Francisco Martínez López

Nº. 17-18, 2009, pags. 129-133

o         Xusto Beramendi González

Justo Beramendi González, Montserrat Dopico

Nº. 15-16, 2008, pags. 191-194

o         Paul Preston, historiador británico

Montserrat Dopico, Paul Preston

Nº. 14, 2007, pags. 133-136

o         Dionísio Pereira, historiador

Dionísio Pereira, Montserrat Dopico

Nº. 13, 2007, pags. 109-112

o         Xosé Ramón Mariño Ferro

Xosé Ramón Mariño Ferro, Montserrat Dopico

Nº. 12, 2007, pags. 105-107

o         Galicia ten unha especificidade cultural que a distingue do resto da Península

Staffan Mörling, Montserrat Dopico

Nº. 11, 2006, pags. 127-129

-Erias Martínez, Alfredo 

-Estévez Rodríguez, Xosé

o         O memorandum “Pla” sobre o Galeuzca na guerra civil

Xosé Estévez Rodríguez

Nº. 14, 2007, pags. 9-17

o         Galeuzka: Euzkadi, Catalunya e o nacionalismo galego na II República

Xosé Estévez

Nº. 7-8, 2005, pags. 105-113

-Fernández Callón, Xoán

o         Os rexistros portuarios de Sanidade Marítima e o tráfico comercial no porto de Ribeira (1891-1896)

Xoán Fernández Callón, Xosé Antonio Otero Sobrino

Nº. 10, 2006, pags. 115-123

-Fernández Rey, Aser Angel

o         Datación do plano da Ponte Maior de Ourense do Arquivo Histórico Provincial de Ourense

Aser Angel Fernández Rey

Nº. 14, 2007, pags. 19-31

-Ferrero Vázquez, Manuel

o         As Maruxas e as Carmiñas que nos tocan en sorte

Manuel Ferrero Vázquez

Nº. 10, 2006, pags. 33-35

o         Florencio de Arboiro: arte e antropoloxía

Manuel Ferrero Vázquez

Nº. 10, 2006, pags. 95-102

-Fidalgo Casares, María

o      Achegamento sociolóxico á movida dos 80 en Santiago: diferenzas coa movida viguesa

María Fidalgo Casares

Nº. 19-20, 2009, págs. 95-117

o         Abelardo Miguel, a pintura como expresión de identidade: aproximación biográfica e estilística

María Fidalgo Casares

Nº. 15-16, 2008, pags. 137-153

-Flores Peres, Ricardo

o         Ricardo Flores Peres

Ricardo Flores Peres

Nº. 15-16, 2008, pags. 195-198

-Fontán Ocampo, Modesto

o         O asociacionismo relixioso en Barro: as confrarías relixiosas da parroquia de San Martiño de Agudelo nos séculos XVII-XIX

Modesto Fontán Ocampo

Nº. 6, 2005, pags. 105-124

-Fraguas Fraguas, Antonio

o         O Culto os mortos

Antonio Fraguas Fraguas

Nº. 12, 2007, pags. 15-22

o         Traxedias do mar e da terra

Antonio Fraguas Fraguas

Nº. 12, 2007, pags. 109-110

-García Negro, María Pilar

o         Os albumes de guerra de Castelao: Galicia Mártir (1937), Atila en Galicia (1937), Milicianos (1938), no contexto da súa obra

María Pilar García Negro

Nº. 10, 2006, pags. 59-78

-García Oro, José

o         Bispos e cabaleiros na Galicia do século XV

José García Oro

Nº. 9, 2006, pags. 33-38

-González Paz, Carlos A.

o         O Desenvolvemento urbano medieval na costa cantábrica lucense: o nacemento e consolidación da vila de Ribadeo (séculos XII-XIII)

Carlos A. González Paz

Nº. 11, 2006, pags. 17-31

González Ruibal, Alfredo

-González, Xoán Xesús

o         Lembranzas: Polo bo camiño?, constituíuse a “Unión Socialista Gallega”

Xoán Xesús González

Nº. 10, 2006, pags. 129-134

-Gorgoso López, Lino

o         In memoriam: a necrópole de Os Calvetes afectada por unhas obras da Deputación da Coruña

Lino Gorgoso López

Nº. 13, 2007, pags. 79-87

-Guitián Castromil, Jorge

o         Arquitectura da represión: a colonia penitenciaria de San Simón (1936-1944)

Jorge Guitián Castromil

Nº. 7-8, 2005, pags. 169-181

-Gutiérrez Pichel, Ricardo

o         O mosteiro de San Salvador de Sobrado de Trives: primeira documentación romance (1255-1271)

Ricardo Gutiérrez Pichel

Nº. 15-16, 2008, pags. 47-74

-Hervella García, Gustavo

o         A U.P.G. e o P.C.G. perante á Transición á democracia, 1975-1982

Gustavo Hervella García, Prudencio Viveiro Mogo

Nº. 11, 2006, pags. 81-104

-Lago Villaverde, Alberto

o   A Galicia celta II: céltigos e galegos

  Alberto Lago Villaverde

Nº. 19-20, 2009, págs. 41-68

o         A Galiza celta I: que é isso de celtas?

Alberto Lago Villaverde

Nº. 17-18, 2009, pags. 69-92

-Leira Castiñeira, Francisco Jorge

-López Carreira, Anselmo

o         Movementos sociais na Galicia do s. XV

Anselmo López Carreira

Nº. 9, 2006, pags. 25-32

-Loxo, Duarte A.

-Lugrís Freire, Manuel

Malheiro Gutiérrez, Xosé Manuel

-Maragoto, Eduardo Sanches

                As falas das Elhas, Valverde e S. Martinho (Cáceres): origem galega ou portuguesa? (eII) : (apontamentos críticos à tese histórica da repovoaçom galega)

Eduardo Sanches Maragoto

Nº. 26, 2012, págs. 129-148

-Mariño Costales, Marián

o         Sexualidade e movemento feminista organizado: Galiza 1975-1990

Marián Mariño Costales

Nº. 14, 2007, pags. 51-70

-Mariño Ferro, Xosé Ramón

o         Xosé Ramón Mariño Ferro

Xosé Ramón Mariño Ferro, Montserrat Dopico

Nº. 12, 2007, pags. 105-107

-Martínez Crespo, Xurxo

o         Celso Emilio Ferreiro: viaxe ao país de Xosé Velo

Xurxo Martínez Crespo

Nº. 25, 2012, págs. 101-109

o         Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, Declaración de Principios: 1º de xullo de 1961, L aniversario da toma do Santa Maria

Xurxo Martínez Crespo

Nº. 21-22, 2010, págs. 9-15

o         Unha pequena xoia do exilio e actividade asociativa galega: unha carta inédita de Daniel Castelao a Manuel de Irujo

Uxío-Breogán Diéguez Cequiel, Xurxo Martínez Crespo, Alfonso R. Castelao

Nº. 10, 2006, pags. 9-16

-Martínez González, Xurxo

o         Ramón Villar Ponte: unha biografía posíbel

Xurxo Martínez González

Nº. 7-8, 2005, pags. 115-128

-Martínez López, Francisco

o         Francisco Martínez López, “Quico”

Montserrat Dopico, Francisco Martínez López

Nº. 17-18, 2009, pags. 129-133

-Martínez Pereiro, José

o     Encaixes en Noia

José Martínez Pereiro

Nº. 6, 2005, pags. 11-24

-Mato, Alfonso

-Meilán García, Antón Xosé

o         O último ano do Mariscal Pero Pardo de Cela: o cerco e a traizón da Frouseira

Antón Xosé Meilán García

Nº. 13, 2007, pags. 61-77

-Méixome, Carlos

o        Atopados: as fosas de San Xián – O Rosal : un modelo de exhumación

Carlos Méixome Quinteiro

Nº. 23-24, 2011, págs. 97-124

o         A Volta dos Nove: notas para unha historia da represión franquista no Val Miñor

Xosé Lois Vilar Pedreira, Carlos Méixome

Nº. 7-8, 2005, pags. 155-168

-Mera Sánchez, Manuel

o         Unha revolución a rente de nós: a revolución dos caraveis, pobo e militares nas rúas e no poder en Portugal

Manuel Mera Sánchez

Nº. 6, 2005, pags. 69-87

-Miguélez Carballeira, Helena

o         O Centro de Estudios Galegos da Universidade de Gales, Bangor

Helena Miguélez Carballeira, Montse Pena Presas

Nº. 11, 2006, pags. 135-137

-Miranda, Xosé

o         Lendas de Pontevedra

Xosé Miranda

Nº. 12, 2007, pags. 41-55

-Moreda Rodríguez, Antón

o         Antón Moreda Rodríguez, o legado do exilio

Antón Moreda Rodríguez

Nº. 9, 2006, pags. 109-112

-Moreda, Eva

o         Músicos do Eixo na Coruña durante a Segunda Guerra Mundial

Eva Moreda

Nº. 17-18, 2009, pags. 37-47

-Mörling, Staffan

o         Galicia ten unha especificidade cultural que a distingue do resto da Península

Staffan Mörling, Montserrat Dopico

Nº. 11, 2006, pags. 127-129

-Novelle López, Laura

o         Unha Aproximación á Restauración na provincia de Ourense a través da análise crítica do discurso: voces desde o Sinaí parlamentario

Laura Novelle López

Nº. 11, 2006, pags. 33-52

-Otero Sobrino, Xosé Antonio

o         Os rexistros portuarios de Sanidade Marítima e o tráfico comercial no porto de Ribeira (1891-1896)

Xoán Fernández Callón, Xosé Antonio Otero Sobrino

Nº. 10, 2006, pags. 115-123

-Otero, Encarna

o         O 36 en Compostela

Encarna Otero

Nº. 7-8, 2005, pags. 151-153

-Pardo Amado, Diego

o         Aproximación ao estatuto xurídico da muller casada no século XIX

Diego Pardo Amado

Nº. 15-16, 2008, pags. 155-168

-Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo

o         Un relato contemporáneo da batalla de Cacheiras e da entrada do xeneral Concha en Santiago (1846)

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés

Nº. 9, 2006, pags. 17-23

-Payo Froiz, Alba

o         A rede escolar no Deza e Trasdeza nos séculos XVIII-XIX

Alba Payo Froiz

Nº. 13, 2007, pags. 89-108

-Pedro, Joana Maria

o         A emergência da pesquisa da história das mulheres e das relaçoes de gênero

Rachel Soihet, Joana Maria Pedro

Nº. 14, 2007, pags. 33-49

-Pena Presas, Montse

o         A transición política a través de dúas novelas galegas: as horas de cartón e Fábula

Montse Pena Presas

Nº. 14, 2007, pags. 95-115

o         O Centro de Estudios Galegos da Universidade de Gales, Bangor

Helena Miguélez Carballeira, Montse Pena Presas

Nº. 11, 2006, pags. 135-137

-Pereira, Dionísio

o         Galiza Mártir

Dionísio Pereira

Nº. 13, 2007, pags. 9-11

o         Dionísio Pereira, historiador

Dionísio Pereira, Montserrat Dopico

Nº. 13, 2007, pags. 109-112

-Pérez González, Rufo

o         Rufo Pérez González: a resistencia militante

Rufo Pérez González

Nº. 10, 2006, pags. 125-128

-Pérez Mariño, Iria

-Pérez Prieto, Victorino

-Pérez Rey, Nancy

o         Breves apontamentos do desenvolvemento do galeguismo na emigración (1880-1950s)

Nancy Pérez Rey

Nº. 7-8, 2005, pags. 27-44

-Picallo Fuentes, Héctor

o         De nazión gallego: testamento do cuntiense Francisco do Campo e da Ermida

Héctor Picallo Fuentes

Nº. 15-16, 2008, pags. 37-45

o         Pensamentos, ideas e producción intelectual dun mártir do 36: Xohán Xesús González

Héctor Picallo Fuentes

Nº. 7-8, 2005, pags. 129-149

-Pol Fernández, José M.

o         Un aspecto perdido do traballo tradicional do ferro no val do Eo: o mazo hidráulico

Miguel A. Abraira Pérez, Roberto Bartolomé Abraira, José M. Pol Fernández

Nº. 10, 2006, pags. 37-58

-Prado Gómez, Antonio

-Preston, Paul

o         Paul Preston, historiador británico

Montserrat Dopico, Paul Preston

Nº. 14, 2007, pags. 133-136

-Quintanilla Martínez, Jaime

o         Do meu feixe

Jaime Quintanilla Martínez

Nº. 6, 2005, pags. 129-131

-Redondo Abal, Francisco Javier

o         Alfonso Ortega Prada (1902-1944): compromiso e lealdade dun socialista e republicano

Francisco Javier Redondo Abal

Nº. 10, 2006, pags. 103-113

-Reigosa, Antonio

o         Galicia encantada: fantasías na rede

Antonio Reigosa

Nº. 12, 2007, pags. 23-26

-Rey Castelao, Ofelia

-Romero Masiá, Ana

-Rouco Ferreiros, María J.

o         O castelo de Pambre: a desintegración dun BIC galego

María J. Rouco Ferreiros

Nº. 13, 2007, pags. 45-59

-Sánchez Sánchez, Xosé M.

o         Ecclesie Beati Iacobi Cantori: un documento inédito do século XII (1192) do arquivo-biblioteca da catedral de Santiago

Xosé M. Sánchez Sánchez

Nº. 13, 2007, pags. 13-18

-Santos Pérez, Antom

o         Do silencio à comemoraçom: chaves e carências da memória dos vencido

Antóm Santos

Nº. 11, 2006, pags. 65-79

o         Nacionalismo galego e indústrias culturais: Anxel Casal na contruçom da identidade

Antom Santos Pérez

Nº. 7-8, 2005, pags. 85-103

o         Historia, compromisso e questom nacional

Antóm Santos

Nº. 6, 2005, pags. 89-103

-Seoane, Luis

-Soihet, Rachel

o         A emergência da pesquisa da história das mulheres e das relaçoes de gênero

Rachel Soihet, Joana Maria Pedro

Nº. 14, 2007, pags. 33-49

-Solla Varela, Carlos

o         O monte do Seixo: a montaña máxica

Carlos Solla Varela

Nº. 12, 2007, pags. 57-67

-Somoza Cayado, Antonio

o       A primeira lección de quen mataron o mestre: persecución sobre profesionais do maxisterio e construción do novo réxime a partir do golpe de estado en Galiza

Antonio Somoza Cayado

Nº. 27-28, 2013, págs. 145-161

o         As organizacións luguesas de esquerda baixo a Segunda República

Antonio Somoza Cayado

Nº. 6, 2005, pags. 47-67

-Teixeiro, Júlio

Troitiño López, Mª José

-Vales, Xaquín

o         Alexandre Bóveda, coralista

Xaquín Vales

Nº. 17-18, 2009, pags. 93-128

Vaqueiro Foxo, Vítor

-Vázquez Astorga, Mónica

o         Achega á arquitectura da primeira metade do século XX de Ribeira e A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

Mónica Vázquez Astorga

Nº. 14, 2007, pags. 117-132

-Vázquez Ramil, Raquel

-Velasco Souto, Carlos F.

o        Repressom franquista e memória histórica na Galiza: historiografia e linhas de pesquisas fundamentais

Carlos F. Velasco Souto

Nº. 23-24, 2011, págs. 73-96

o         Galiza na II República

Carlos F. Velasco Souto

Nº. 7-8, 2005, pags. 45-65

-Vilar Pedreira, Xosé Lois

o         A Volta dos Nove: notas para unha historia da represión franquista no Val Miñor

Xosé Lois Vilar Pedreira, Carlos Méixome

Nº. 7-8, 2005, pags. 155-168

-Vilar Ponte, Antón

o         A Bandeira ergueita

Antón Vilar Ponte

Nº. 9, 2006, pags. 113-115

-Villanueva Gesteira, María Dolores

-Villarmea Álvarez, Xosé Iván

o         O Cinema de Jacques Tati e o proceso de urbanización na Francia de posguerra (1945-1973)

Xosé Iván Villarmea Álvarez

Nº. 11, 2006, pags. 105-125

-Viqueira, Johán Vicente

-Viveiro Mogo, Prudencio

o         A U.P.G. e o P.C.G. perante á Transición á democracia, 1975-1982

Gustavo Hervella García, Prudencio Viveiro Mogo

Nº. 11, 2006, pags. 81-104

o         Xulio Verne en Galiza: documentos, 1878

Prudencio Viveiro Mogo

Nº. 9, 2006, pags. 9-15

-Zapico Barbeito, María do Pilar

Faga a súa compra/Deixe o seu comentario

Web xerada a partir de WordPress | Deadline Theme : inspirada en Awesem e deseño de Orman