All posts tagged Diccionario

Adulteración da realidade histórica

É común achar imprecións históricas en libros de divulgación, así como en publicacións non especializadas á hora de tratar o pretérito. Realidade que por regra xeral pásase por alto. Ora, non é mester que institucións adicadas a pór en valor […]

Continue Reading...

Web xerada a partir de WordPress | Deadline Theme : inspirada en Awesem e deseño de Orman