Os campos marcados con '*' son obrigatorios. SE TIVERA PROBLEMA ALGÚN CO BOLETÍN ENVÍE OS SEUS DADOS A: secretaria@revistamurguia.com indicando asunto "Nova subscrición". Grazas

* Nome e Apelidos
* Enderezo (Rúa, Poboación, Código Postal e País)
* Teléfono(s)
* Correo electronico
* Domiciliación bancaria Non

* Ingreso en propia conta (clique Non se Domicilia o pagamento a través do Banco ou Caixa)

Caixa Galicia nº2091/0319/28/3040012982

Non
Nome da Caixa ou Banco
Conta -20 díxitos-
* Subscrición desde o número
Comentarios ou suxestións

Por só 23 € ao ano cada catro meses un número na súa casa