Murguía, Revista Galega de Historia nº5 -Setembro-Decembro 2004 | Edita: Asociación Galega de Historiadores/as (AGH) | ISSN 1696-9197 | ANO 2

p

 
Editorial
Fontes
Investigación
A Entrevista
Lembranzas
Lecturas
A Rede
Hemeroteca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

[Murguía, Revista Galega de Historia nº2 Setembro-Decembro 2003

| ISSN 1696-9197]

Corpo Editorial
Murguía nas librarías!
A túa revista de Historia

 

Dirección

Uxío-Breogán Diéguez Cequiel


Coordinación

Alexandra Cabana Outeiro


Colaboradores/as de Redacción

 


Debuxos

Antonio Seijas Cruz


Secretaría e publicidade

Roi Ribeira Becerra

Apartado Postal 755

15.704 Santiago de Compostela


Distribución

Consorcio Editorial Galego


Consello de Administración

Avd. de Lugo 2-A Entrechán Esquerdo

15.705 Santiago de Compostela


Editan

© Colectivo Murguía-Asociación Galega de Historiadores/as (AGH)

© Pontenotempo/Deseño e Xestión Cultural

 


 

Corpo de Redacción

Seccións
Contacta con nós


 
O teu foro

Manuel Murguía, unha biografía

Ligazóns
 

Mario César Vila, Davide Loimil, Anxo Collarte Pérez, Sonia Lodeiro López, Alberto Lago Villaverde, Prudencio Viveiro Mogo e Eulalia Simal Iglesias