All posts in Fontes

Arredor dun pergamiño inédito do mosteiro bieito feminino de San Miguel de Bóveda do século XV. Estudo e contextualización para a historia das mulleres galegas

Síntese: O mosteiro bieito de San Miguel de Bóveda (Ourense) constitúe un exemplo máis do destacado papel e protagonismo que tiveron algunhas mulleres na Galiza medieval, neste caso ao integrarse e controlar unha institución señorial que lles permitiu manter un dos modos de […]

Continue Reading...

Documentos inéditos do mosteiro de Santa María de Conxo (séculos XIV-XV)

Síntese: Malia ás circunstancias extraordinarias, e ben coñecidas, en que transcorre a súa fundación, o de Santa María de Conxo pasaba por ser un dos menos documentados de

O Consello de Guerra a Benigno Andrade García (a) Foucellas: ¿xuízo a un guerrilleiro ou ao “foucellismo”?

O Consello de Guerra a Benigno Andrade García (a) Foucellas: ¿xuízo a un guerrilleiro ou ao “foucellismo”?

XXXX Síntese: Este artigo trata de abordar

Denúncia contra a mestra Teresa López González. Bueu, 1936

Síntese: O golpe de estado militar de 1936 iniciou a repressom sistemática do corpo docente republicano, nos seus diferentes níveis. No Arquivo Municipal de Bueu (Pontevedra) encontramos

‘Pra ledicia de todos e pra enseño de moitos’: A revista Nós perante o seu centenario

A revista Nós, xunto coa xeración que participou na súa elaboración, constitúe unha das cernas da cultura galega, un dos fitos fundamentais da reivindicación de Galiza como unha

O testamento de Rodrigo de Moscoso, cabaleiro e pertegueiro maior da Terra de Santiago (†1458)

A localización, transcrición e publicación de fontes é sen dúbida unha das tarefas que debe abordar calquera historiador. Desta forma, non só se contribúe ao avance do coñecemento

85 aniversario do Galeuzca. Un documento inédito a partir da ‘Viaxe Triangular’ do 1933.

Desde finais do século XIX diversas relacións entre persoeiros galegos, vascos e cataláns eran habituais; realidade que se enriquecería ao longo do primeiro terzo do século XX. Os

Valentín Paz Andrade, oitenta anos atrás.

XOSÉ ESTÉVEZ.-A Don Valentín Paz Andrade (1898-1987) vén de se lle dedicar o Día das Letras Galegas do ano 2012 e, polo tanto, foi e está a ser

Verbas pronunciadas o 17 de agosto de 2009 perante a cova de Alexandre Bóveda, por Xusto Beramendi

Reproducimos desta volta o discurso que pronunciou o prolífico historiador Xusto G. Beramendi, Catedrático de Historia Contemporánea da USC, diante  do sepulcro de Alexandre Bóveda en

Web xerada a partir de WordPress | Deadline Theme : inspirada en Awesem e deseño de Orman